logo

Bảng Giá

Bảng giá thuê xe 29 chỗ đi du lịch

Bảng giá thuê xe 29 chỗ đi du lịch

  • Tuyến Đường: Xuất phát từ Hà Nội
  • Số Km: Tùy thuộc từng điểm du lịch
Bảng Giá Thuê Xe 29 Chỗ Theo Tháng

Bảng Giá Thuê Xe 29 Chỗ Theo Tháng

  • Tuyến Đường: Nội và ngoại thành Hà Nội
  • Số Km: 2.600 km
  • Giá thuê 1 tháng: 38.500.000 VNĐ
  • Số ngày sử dụng: 26 ngày
Bảng Giá Thuê Xe 29 Chỗ Ăn Cưới

Bảng Giá Thuê Xe 29 Chỗ Ăn Cưới

  • Nội thành không chờ ăn: 1.400.000 vnđ
  • Ngoài giờ: 100.000vnđ
Facebook
Google +
Support
swiscoin việt nam
Dịch vụ thiết kế phần mềm đa cấp hoàn hảo
HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02 HỖ TRỢ 01 HỖ TRỢ 02